Ons bedrijf is gevestigd in Hong Kong. Call/Whatschap: (85)56335365

Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Sex Doll 365. In de hele site, de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Sex Doll 365. Sex Doll 365 biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten beschikbaar van deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en kennisgevingen hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, bent u betrokken bij onze "Service" en stemt u ermee in om gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar in dit document wordt verwezen en/of met hyperlinks beschikbaar zijn. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van gebruikers zonder beperking die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of leveranciers van content zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens onze website te openen of te gebruiken. Door het openen of gebruiken van een deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Nieuwe functies of gereedschappen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, moeten ook aan de Servicevoorwaarden worden onderworpen. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het posten van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel is gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

AFDELING 1-VOORWAARDEN VOOR ONLINE OPSLAG
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, vertegenwoordigt u dat u ten minste de leeftijd van de meerderheid in uw staat of provincie van woonplaats, of dat u de leeftijd van de meerderheid in uw staat of provincie van de woonplaats en u hebt ons uw toestemming gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch u, in het gebruik van de Dienst, in strijd met wetten in uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrecht).
U mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard doorgeven.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

AFDELING 2-ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om service te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) niet versleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies omvat over verschillende netwerken, en (b) wijzigingen in overeenstemming en aanpassing aan de technische vereisten van het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verleend, te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, te verkopen, te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De posten die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak inbegrepen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

AFDELING 3-NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer tijdige informatiebronnen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet actueel en is alleen beschikbaar voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te wijzigen op elk gewenst moment, maar we hebben geen verplichting om eventuele informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

AFDELING 4-WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN DE PRIJZEN
Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Wij behouden ons het recht op elk moment om de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen zonder kennisgeving op elk gewenst moment.
Wij zijn niet aansprakelijk voor u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, schorsing of intrekking van de Service.

AFDELING 5-PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan terugkeer of uitwisseling alleen volgens ons terugkeerbeleid.
We hebben alles gedaan om de kleuren en beelden van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computermonitor de weergave van elke kleur zal nauwkeurig zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied. We kunnen dit recht op een geval per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst gemaakt op deze site is nietig waar verboden.
Wij rechtvaardigen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie, of ander materiaal gekocht of verkregen door u zal voldoen aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de Dienst zal worden gecorrigeerd.

AFDELING 6-NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGGEGEVENS
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren die u bij ons plaatst. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op orders die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart en/of orders die dezelfde facturering en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging of annulering van een bestelling maken, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de order werd besteld. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die in ons eigen oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst.

U gaat akkoord met het leveren van huidige, volledige en nauwkeurige aankoop en rekening informatie voor alle aankopen in onze winkel. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, snel bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u opnemen.

Voor meer informatie kunt u het terugkeerbeleid bekijken.

AFDELING 7-FACULTATIEVE INSTRUMENTEN
Wij kunnen u toegang geven tot gereedschap van derden waarover wij geen controle en geen input hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "as is" en "as beschikbaar" zonder enige garantie, representaties of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en keurt de voorwaarden goed die door de relevante derde (e) provider (en) van derden worden verstrekt.
We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Deze nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Gebruiksvoorwaarden.

AFDELING 8 --LIJSTEN VAN DERDE DELEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden omvatten.
links van derden op deze site kan u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij rechtvaardigen en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Controleer zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten aan de derde worden gericht.

AFDELING 9 --TOEPASSINGSOPMERKINGEN, GEVOEGDE EN ANDERE ONDERNEMINGEN
Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (collectief,'commentaren'), dan bent u het ermee eens dat we op elk moment zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in een medium alle commentaren die u naar ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om vertrouwelijke opmerkingen te maken; 2) vergoeding betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op eventuele opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om, toezicht, bewerken of verwijderen van inhoud die we bepalen in onze eigen discretie zijn onwettige, aanstootgevende, bedreigende, lasterlijke, lasterlijke, pornografische, obscene of anderszins verwerpelijke of schendt elke partij partij intellectueel eigendom of deze Gebruiksvoorwaarden.
U bent het ermee eens dat uw opmerkingen geen enkel recht van derden schenden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U bent het er verder mee eens dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onrechtmatig, misbruik of obsceen materiaal bevatten, of een computer virus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een daarmee verband houdende website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent alleen verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen van u of een derde partij.

SECTIE 10 — PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11: ERRORS, INACCURRENTIES EN OMISSIES
Af en toe kunnen er informatie zijn op onze site of in de Service die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of nalatigheden te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een verwante website op elk moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij verbinden ons niet tot het bijwerken, wijzigen of verduidelijken van informatie in de Dienst of op een verwante website, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er is geen gespecificeerde update of verversingsdatum in de Service of op een verwante website aangebracht om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

AFDELING 12-VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor alle onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om te kwetsen, te misbruiken, te beledigen, te beledigen, te kwetsen, te lasteren, te intimideren, te intimideren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; f) valse of misleidende informatie te verstrekken; g) virussen te uploaden of te verzenden of een ander soort kwaadaardige code die op enigerlei wijze gebruikt zal worden of kan worden gebruikt die van invloed zijn op de functionaliteit of werking van de dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spin, crawl, of schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met de beveiligingskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website voor het overtreden van een van de verboden gebruik te beëindigen.

AFDELING 13-DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet, vertegenwoordigen of rechtvaardigen dat uw gebruik van onze service zal worden ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos.
Wij rechtvaardigen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd van tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder dat u dit opmerkt.
U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van of het onvermogen om de dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die door de dienst aan u worden geleverd, zijn (met uitzondering van de door ons uitdrukkelijk aangegeven) 'as is' en 'as beschikbaar' voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgende, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-overtreding.
In geen geval worden Sex Doll 365, onze bestuurders, officieren, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor alle schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of op basis van contract, onrechtmatige aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de dienst of producten verkregen met behulp van de dienst, of voor een andere vordering die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in alle inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook, gemaakt als gevolg van het gebruik van de dienst of van enig materiaal (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden niet toestaan dat de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

AFDELING 14-SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord te vrijwaren, te verdedigen en te houden onschadelijke Sex Doll 365 en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, officieren, bestuurders, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiakken en werknemers, onschadelijk van elke vordering of vraag, met inbegrip van redelijke honoraria vergoedingen, gemaakt door een derde-partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij bevatten door referentie, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

AFDELING 15-SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, is deze bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn verbroken uit deze Gebruiksvoorwaarden, dit besluit laat de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen onverlet.

AFDELING 16-BEËINDIGING
De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de einddatum zijn gemaakt, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat zij door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te melden dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u in ons enige oordeel mislukt, of wij vermoeden dat u gefaald hebt, om te voldoen aan een bepaalde voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) weigeren.

AFDELING 17-ENTIHEROVEREENKOMST
Het onvermogen van ons om een recht of een bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen ontheffing van een dergelijk recht of voorschrift.
Deze Servicevoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, het vervangen van eventuele eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden worden niet uitgelegd tegen de redactiveringpartij.

AFDELING 18-TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hongkong.

AFDELING 19-WIJZIGINGEN VAN DE DIENSTVOORWAARDEN
Op deze pagina kunt u de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het posten van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op veranderingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

AFDELING 20-CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op sales@sexdoll365.com.